Понеділок, 27.05.2024, 16:58
Вітаю Вас Гість | RSS

КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Доступ до публічної інформації

Головна » Статті » Загальні відомості

Річний звіт
ЗВІТ
директора комунального навчального закладу
«Житомирська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат»
Житомирської обласної ради
Лесик Світлани Миколаївни
про діяльність закладу
за 2017 рік

Інформаційна довідка про школу

Комунальний навчальний заклад «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Житомирської обласної ради у 2016/2017 навчальному році здійснював діяльність з надання спеціальної освіти для дітей з порушенням розумового розвитку.
Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань визначених:
 Конституцією України;
 Конвенцією про права дитини;
 законами України:
«Про освіту»;
«Про загальну середню освіту»;
«Про охорону дитинства»;
«Про позашкільну освіту»;
«Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
«Про психіатричну допомогу»;
 Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти;
 «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
 директивними та інструктивними документами Житомирської обласної ради та обласної державної адміністрації;
 директивними та інструктивними документами Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації;
 власним Статутом.
Педагогічна діяльність школи здійснювалась згідно з вимогами регіональних програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі.
Педколектив закладу працював над проблемно-методичною темою «Формування життєвої компетентності – приорітетний напрямок корекційної роботи з учнями, які мають складні психолого-фізіологічні розлади та спектр аутичних порушень»
Педагогічний колектив спрямував зусилля на реалізацію основних завдань, передбачених річним планом школи:
- створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей;
- надання вчителям можливості підвищення професійної компетентності, перепідготовки кадрів;
- вдосконалення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного, навчального та фінансового забезпечення.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи-інтернату проведено роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.
Мова навчання – українська. Станом на 30.12.2017 кількість учнів - 235., з них : 35 знаходяться на індивідуальному навчанні

Кадрове забезпечення

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У школі-інтернаті працює: педагогів – 91 чол., із них з вищою освітою – 91; спеціалісти - 14 чол.
Якісний склад педагогічного колективу школи-інтернату на кінець н року становить:

Кількість %
Педагогічне звання «Старший учитель»
Вища категорія 43
І категорія 21
ІІ категорія 13
Спеціаліст 10
Бакалавр 2
Неповна вища 2
Всього: 91

Кількість педагогічних працівників, що мають спеціальну корекційну освіту:

2014/2015 н.р. 30
2015/2016 н.р. 35
2016/2017 н.р. 38

Забезпечення навчально-виховного процесу

Згідно з річним планом школи-інтернату в травні 2017 року було перевірено виконання робочих планів і навчальних програм вчителями-предметниками, підведено підсумки якості навчальних досягнень учнів за 2016/2017 навчальний рік.
Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали за календарно-тематичним плануванням, складеним відповідно до програм для розумово відсталих учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Навчальні плани та програми учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, виконані.
Проте слід зазначити, що не всі вчителі поєднують фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи, не застосовують інтерактивні технології на уроці, що є передумовою корекційно-розвиткової роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Методична робота

У 2016/2017 навчальному році методична робота у закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- підвищення теоретичної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників шляхом організації методичних об’єднань вчителів-предметників школи-інтернату.
З метою забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до якої ввійшли: голова – директор школи-інтернату, секретар – заступник директора з виховної роботи, члени методичної ради – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань вчителів-предметників, вчителі, які мають звання «Старший учитель».
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- затвердження плану роботи методичної ради, методичних об’єднань, завдання на новий навчальний рік;
- про підготовку та хід атестації педпрацівників;
- про курсову перепідготовку педагогічних працівників протягом навчального року;
- поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та ефективного педагогічного досвіду, підготовку до участі в шкільній виставці педагогічних ідей та технологій;
- підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів, виконання навчальних програм та навчальних планів у навчальному році;
- організація взаємовідвідування, відкритих уроків.
Методична робота з педагогічними кадрами реалізовувалася через колективні та індивідуальні форми, наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів.
У школі-інтернаті працювало 6 методичних об’єднань:
- методичне об’єднання вчителів початкових класів, голова Кушер С.В.;
- методичне об’єднання вихователів старших класів, голова Ялова О.М.;
- методичне об’єднання вчителів трудового навчання, Батеніна Л.П.;
- методичне об’єднання вихователів початкових класів;
- методичне об’єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу;
- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.
Працювало дві творчі групи: "Впровадження технологій проективного навчання в освітній процес з метою підвищення рівня освітніх послуг" , керівник Чередниченко Л.С.
"Особистісно-зорієнтоване навчання ,як запорука ефективності індивідуального навчання учнів ", керівник Губар О.М.

Виходячи з основних цілей школи-інтернату, методичні об’єднання розглянули такі питання:
- вивчення нормативних документів щодо організованого початку 2016/2017 навчального року;
- опрацювання інструктивно-методичні рекомендації щодо переліку навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у навчальному процесі;
- розгляд календарно-тематичного планування навчальних предметів на 2016/2017 навчальний рік;
- визначення теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів у межах проблеми методичних об’єднань;
- підсумки тематичних перевірок навчальних предметів;
- звіти по самоосвіті вчителів методичних об’єднань;
Протягом року в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів: тиждень початкової школи, тиждень з основ здоров’я, тиждень гуманітарних наук, тиждень природничо-математичних наук, тиждень профорієнтації та трудового навчання.
Здійснено тематичні перевірки: виконання теоретичної та практичної частини програм, вивчення стану адаптації учнів 5 класу - до навчання в основній школі, стан відвідування учнями школи.
Усі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях ради школи, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі.
Така система роботи сприяла організації методичної роботи школи, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню нестандартних уроків, ділових ігор, науково-практичних конференцій.
Протягом 2016/2017 навчального року створені умови для підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів та вихователів на курсах перепідготовки при ЖІППО.

Аналіз стану методичної роботи за минулий рік дає підстави вважати, що методична тема педагогічним колективом реалізується.

Виховна робота

У 2016/2017 навчальному році організація виховної роботи в навчальному закладі була регламентована нормативно-правовими, законодавчими документами та спрямована на створення умов для фізичного та духовного розвитку творчих здібностей кожної дитини, формування національної свідомості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів до сім’ї, до праці, до мистецтва, до себе, до культури, розвиток еколого-натуралістичної діяльності, підвищення рівня правової культури дітей.
Розглядалися питання виховної роботи: на засіданнях педагогічної ради (4 рази), на загальношкільних батьківських зборах (4 рази), на нарадах при директорові (9 разів).
Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються новітні технології виховання учнів.
Реалізація завдань з виховної роботи здійснюється через роботу методичного обєднання вихователів, класних керівників.
Виховні заходи:
1. День Соборності України «Соборна моя Україно!» (22.01.)
2. Захід до Дня Святого Валентина «Під знаком Купідона» (14.02)
3. До дня народження Лесі Українки «Без надії таки сподіваюсь…» (23.02.)
4. «Україна – моя країна» Виставка малюнків (24.02)
5. Виховний захід «Україна – моя країна» (02.03)
6. Святковий концерт «Милі наші, добрі, ніжні, ми вітаєм вас» (07.03)
7. Інформаційна година «Безпека поведінки в побуті та на вулиці. Дії у разі
виникнення надзвичайних ситуацій» (14.03)
8. Культурно-мистецька акція до Міжнародного дня людини з синдромом
Дауна «Ми – різні, ми – рівні, ми – разом» (21.03)
9. Інформаційне повідомлення «Всесвітній день космонавтів та авіації»
(12.04)
10.Засідання клубу «За здоровий спосіб життя» Шкідливі звички чи життя
собі на втіху. (20.04)
11.Радіо-лінійка «Гірчить Чорнобиль крізь роки» (26.04)
12.Інформаційне повідомлення «Українські Січові Стрільці та їх перемога
на горі Маківка» (04.05)
13. Виставка дитячих робіт. Відзначення Дня пам’яті та примирення
«Подвигу жити вічно!» (08.05)
14.В рамках проведення Четвертого глобального тижня безпеки дорожнього
руху. Флешмоб «Українці за безпеку дорожнього руху» (14.05)
15.Флешмоб «Вишиванка - генетичний код України» (19.05)
16.Завершення проекту «Добро жменями» Дякуємо, що допомагаєте
допомагати». Зустріч з волонтерами (22.05)
17.Свято останнього дзвоника. Випускний бал. (26.05)
18.День знань. Свято першого дзвоника «Здрастуй школо, дивосвіте ясний»
(01.09)
19.Прийняття участі дітей у гала-концерті «Music Camp International» (02.09)
20.Тематична лінійка «Знову разом в рідній школі» (07.09)
21.Залучення дітей до спортивного свята «II космічний напівмарафон» на
честь дня народження міста.(10.09)
22.Тиждень олімпійських ігор. (11.-15.09)
23.Бал у королеви Осені. Виставка поробок з природничого матеріалу «Дари
осені».(ІУ тиждень)
24.День працівників освіти. Святкова програма «Вчительська доля - висока
зоря, запалена серцем, любов’ю зігріта».(29.09)
25.Засідання активу школи. План роботи учнівського самоврядування.
Конкурс «Клас року».(протягом року)
26.Місячник безпеки руху дітей «Я - учасник дорожнього руху». Участь у
Всеукраїнській акції «Увага! Діти на дорозі!».(вересень)
27.Всесвітній тиждень космосу (за окремим планом)(04-10.10)
28.День художника. Конкурс малюнків «Мої мрії» (09-11.10)
29.Засідання клубу «За здоровий спосіб життя» (10.10)
30.Загально-шкільний захід присвячений до Дня Захисника Вітчизни (13.10)
31.Проведення тематичних уроків «Не згасає пам’яті свіча» до дня
визволення України від німецько- фашистських загарбників (за окремим
планом) (IIIтиждень).
32.Проведення конкурсів, вікторин, уроків на тему «Вибухонебезпечні та
невідомі предмети», .що можуть містити загрозу житію та здоров’ю дітей
(ІУ тиждень)
33.День української писемності та мови. Тематичний тиждень «У витоків
нашої писемності», конкурс читців-декламаторів «Ти наше диво, рідна
солов'їна мова». Виховний захід «Рідна мово - пісня солов'їна».(6-10.11)
34.Боротьба з тютюнопалінням на території школи. Виховні бесіди про
вплив тютюнопаління на організм людини.(15.11)
35.Міжнародний день толерантності. Виховні години, зустрічі, спрямовані
на утвердження толерантності «Будь толерантним».(16.11)
36.День Гідності та Свободи. Виховний захід «Герої не вмирають, просто
йдуть...» (22.11)
37.День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні. Лінійка
«Ми будемо завжди пам'ятати...» Акція «Горять свічки в людських
долонях жовтні й білі...» (24.11)
38.Щорічна акція «Світ без насильства» (за окремим планом). (27.11)
39.Всесвітній день інвалідів. Виховна година «Відкрий серце - подаруй
любов». Ярмарок «Доброта наших сердець». (01.12)
40.Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Година спілкування «Зроби свій
вибір на користь здоров'я»( 01.12)
41.День збройних сил України. Перегляд документального фільму. Козацькі
розваги. (06.12)
42.Фольклорні свята. Народні вечорниці. (06-14.12)
43.День захисту прав людини. Вікторина «Знавці права». (10.12)
44.Святковий концерт «Святий Миколай - діток всіх оберігай» (19.12)
45.Робота Майстерні Святого Миколая. Виготовлення святкових витинанок,
новорічних гірлянд, іграшок, листівок. Виставка тематичних малюнків,
поробок. (грудень)
Проведені екскурсії:Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.
Кочерги - 22 відвідання,
Житомирський академічний обласний театр ляльок – 17 відвидин,
Кінотеатр «Україна» - 20 сеансів
Кінотеатр ім І.Франка - 3 сеанси, а також:
Літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка, Житомирський обласний краєзнавчий музей,Музей космонавтики,Музей ім. С.П. Корольова,Музей «Ремісничий двір»
Музей «Пожежної безпеки»,Цирк-шапіто «Кураж»,Цирк «Коломбіно»,Цирк «Кобзов»
Екскурсії за межі міста:
с. Бузова-с.Ясногірка – 14.05.2017р.
(«Українське село», кіностудія «Вікторія», страусина ферма)
м. Київ – 17.09.2017р.
(Цирк «Україна», вистава «Супермен на арені»; музей «Мамай»)

Робота психологічної служби

Головною метою психологічної служби школи на 2016/2017 навчальний рік була взаємодія сім’ї та всіх учасників навчально-виховного процесу, соціалізації у створенні оптимальних умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України через її самовизначення.
Основні завдання психологічної служби та основні напрямки діяльності:
 комплексне обстеження дітей з метою диференціювання підходу в вихованні, навчанні, соціальній адаптації;
 надання допомоги в професійному та особистісному самовизначенні;
 надання допомоги вихованцям, педагогам у запобіганні нервово-психічних перевантажень;
 робота з розвитку комунікативних навичок у вихованців;
 індивідуальні та групові консультації вихованців та педагогів з проблем психологічних труднощів.
Психологічна служба спецшколи-інтернату працювала за такими напрямками:
 консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків;
 просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі;
 превентивне виховання, метою якого є формування у вихованців орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактики паління, алкоголізму, наркоманії, нерозбірливої сексуальної поведінки.
Діяльність практичного психолога школи в 2016/2017 навчальному році проводилась в межах основної теми роботи школи: Реалізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей. Відповідно річному плану, робота проводилась по таким напрямкам: психодіагностична робота, психологічне консультування, корекційно-розвиваюча робота з учнями, проведення занять з елементами тренінгу, психологічна просвіта. Психологічною службою школи було в повному обсязі виконано план роботи.
Робота з педагогічним колективом.
Консультації класних керівників по питанням соціально-психологічних особливостей учбового процесу, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднаннях, психодіагностичні процедури.
Робота з батьками.
Робота з батьками учнів велась в таких напрямках: консультації, проведення лекцій та виступи на батьківських зборах. Проаналізувавши цю роботу, можна зробити висновок: шкільному психологу необхідно частіше відвідувати батьківські збори.
Проаналізувавши роботу психологічної служби школи за 2016/20167учбовий рік необхідно сформулювати пріоритетні напрямки роботи в наступному, 2017/2018 навчальному році:
- активна корекційно-развиваюча робота з учнями (тренінгові заняття, корекційні групи), спрямовані на розвиток комунікативних навичок, а також на зниження агресивності учнів;
- більш тісна співпраця психолога з батьками учнів;
- спільна з класними керівниками розрабобка тактичних виховних завдань класу;
- інтенсивна просвітницька робота психолога з усіма учасниками навчального процесу школи.
Діти мали змогу удосконалити свої творчі здібності , відвідуючи гуртки:
1. «Веселий дивограй» (слухаємо, бачимо, відтворюємо) Максименко С.В.,
Яблонська Л.В.
2. «Паперова фантазія» Шпаківська Л.А.
3. «У світі прекрасного» Григіль І.В.
4. «Паперова пластика та аплікація» Бабич М.Л.
5. «Умілі рученята» Калініченко О.А.
6. «У казки на гостинах» Лук’янчук М.М.
7. «В гостях у казки» Лаврентьєва Т.М.
8. «Сходинками до вершин творчості» Рудніцька В.В.
9. «Художня аплікація» Зозуля Т.М.
10.«У країні фарб» Панченко І.І.
11.«Торцювання» Кицюк Т.В.
12.«Чудеса своїми руками» Чудак М.М.
13.«Майстерня цікавих ідей» Ялова О.М.
14.«Творча майстерня» Бондарчук С.Ю.
15.«Скарбничка цікавих ідей» Малашевська С.А.
16.«У світі чарівної казки» Юхимович Г.Б.
17.«Геніальні ідеї своїми руками» Жовноватюк О.Ю.
18.«Народознавство» Шелест А.В.
19.«Художнє слово» Канова І.В.
20.«Солоне тісто» Шевель Н.В.
21.«Миловаріння»Кірчун Т.М.
22.Бісероплетіння Юрик Л.О.
23.«Абетка добра» Яньшинова Н.В.
24.«Загальна фізична підготовка» Романчук О.В.
Секції
25.Футбол Погорілець Б.О.
26.Легка атлетика Яковишин М.М.
27.Настільний теніс Яковишин М.М.
28.«Художня вишивка» Батеніна Л.П.
29.«Весела нотка» Камінська А.М.
30.Студія сучасної естрадної пісні «Жайвір» Лобанчиков О.В.
Робота шкільної бібліотеки
Протягом 2016/2017 навчального року бібліотека працювала над вирішенням задач, поставлених Міністерством освіти молоді та спорту – підготувати учнів засобами художньої літератури до культури входження в сучасний світ, спонукати їх до осмислення моральних, суспільних проблем, привчити дітей вчитись думати «хто вони і для чого живуть», як живуть, чого прагнуть, які в них можливості і потреби, тобто зробити їх соціально-психологічно компетентними, перетворити бібліотеку в інформаційний, культурний, просвітницький центр.
Затишна, естетично та привабливо оформлена бібліотека – це місце в школі-інтернаті, куди вихованці забігають кожної вільної хвилини, а завітавши, знайомляться з новими надходженнями, допомагають оформляти виставки, корисним доповненням виставок є цікаві запитання, малюнки, вікторини, практичні роботи.
З метою реалізації мети і принципів в своєї роботи через пріоритетні напрямки організаційно-маркетингової діяльності, обслуговування читачів і популяризації літератури на допомогу навчально-виховному процесу, сприянню втілення в життя основних напрямків виховної роботи, основних її ліній, були використані активні форми популяризації книги: виставки, бліц-вікторини, літературні калейдоскопи, презентації книги, рольові ігри, огляди і перегляди літератури, бесіди, години спілкування, радіозвернення, коментоване читання, бібліотечні уроки.
Постійно проводилась робота формування бібліотечного фонду та його збереження, оформлена передплата на періодичну пресу. Бібліотекар постійно підвищує кваліфікацію, співпрацюючи з бібліотеками ім.. Короленка, Академії безперервної освіти, обласною дитячою бібліотекою.
Але резерви шкільної бібліотеки не вичерпані. Слід продовжувати пошук нових ефективних технологій в тісній співпраці з педколективом, сприяти утвердженню шкільної бібліотеки, як справжнього культурного інформаційного центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити читачів. За рахунок бюджетних коштів чи спонсорської допомоги придбати в бібліотеку комп’ютер і використовувати в роботі сучасні інформаційні технології, активізувати роботу з батьками.

Робота з питань охорони праці

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників навчально-виховного процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
У 2016/2017 навчальному році служба охорони праці продовжила роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально-виховного процесу.
Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.
Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний. Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку укомплектоване, повністю відповідає нормі.
Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.
У наявності медичні аптечки у приміщеннях з підвищеною можливістю травматизму.
У кабінетах, майстернях та спортивній залі школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів для учнів (на початок навчального року, напередодні канікул, перед практичними заняттями, екскурсіями, спортивними змаганнями і т.д.).
Будівлі закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пожежний інвентар, пожежне знаряддя). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що мають відповідні акти та розміщені у відповідних місцях.
По закладу розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Один раз на рік проводяться тренування з евакуації в День цивільного захисту.
Під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники проходять інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з записом у відповідному журналі реєстрації інструктажів.
Відповідальним за охорону праці Шелестом В.М. на достатньому рівні ведуться виконавчі документи. Особлива увага приділяється заходам, щодо запобігання нещасним випадкам. У разі нещасного випадку, у закладі своєчасно проводиться його розслідування.

Робота з питань охорони життєдіяльності учнів

Питання постійно розглядається на нарадах при директорові, на педагогічних радах, видані накази по закладу.
На початку року 01.09.2016 з учнями всіх класів був проведений вступний інструктаж з записом у класному журналі, первинні інструктажі проводяться з учнями з усіх предметів з записом у «Журналі проведення всіх видів інструктажів», при виїзді учнів за межі закладу та проведенні масових заходів здійснюються записи у журналі «Реєстрації цільових інструктажів».
У закладі викладається курс «Основи здоров’я» у 3-10 класах.
З висвітленням питань попередження дитячого травматизму у закладі виступили представники районної служби пожежної безпеки, кримінальної міліції.
Проводяться заходи щодо попередження дитячого травматизму відповідно річного плану школи та виховних планів класних керівників.

Медичне обслуговування учнів і педагогічних працівників та дотримання санітарного законодавства у 2017 році

Загальноосвітній заклад укомплектований кваліфікованими медичними кадрами. У школі у наявності медичний блок, який розташований на першому поверсі і складається з кабінету лікаря і шкільної медсестри, кабінету дієтсестри, кабінету медичних оглядів, маніпуляційного і стоматологічного кабінетів, двох ізоляторів.
На початку навчального року шкільним лікарем і медичною сестрою були оглянуті усі учні школи на виявлення педикульозу і корости.
Двічі на рік медиками-спеціалістами (хірургом, ортопедом, невропатологом, окулістом, лор-лікарем) проведені поглиблені профілактичні огляди учнів.
Щопонеділка проводились огляди учнів на виявлення педикульозу і корости.
Майже 18,6% дітей отримали направлення на детальний медогляд спеціалістами.
Результати поглибленого медичного огляду було розглянуто на педраді.

Дотримання санітарних правил і норм щоденно контролює адміністрація школи та медичний персонал.
Освітлення відповідає державним стандартам. Природне освітлювання рівномірне, на підвіконні забороняється ставити високі квіти. Лампи штучного освітлення замінено на енегозберігаючі, які відповідають санітарним нормам. Додаткове освітлення передбачене у майстерні, кабінеті обслуговуючої праці.
До початку занять і після закінчення здійснюється наскрізне провітрювання навчальних кабінетів. Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах.
Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Меблі добираються відповідно до зросту дітей. Шкільні столи та стільці промарковані відповідно до норм. У класних журналах у листку здоров'я вказано необхідний розмір меблів для кожного учня.
Для профілактики стомлюваності, порушення постави, погіршення зору учнів початкових класів учителі використовують фізкультхвилинки та гімнастику для очей.
Одним із основних аспектів формування здорової особистості є гігієнічне навчання та виховання, також проведення профілактичних бесід. Упродовж навчального року проводилися профілактичні бесіди щодо отруєння грибами, захворювань на грип та туберкульоз. Проводяться заходи до Дня боротьби з курінням, Дня боротьби зі СНІДом, Дня боротьби з туберкульозом.
Усі працівники школи, у тому числі працівники харчоблоку, пройшли обов’язковий медичний огляд. Результати медогляду занесені до особистих медичних книжок. Впродовж року відстежувалося проходження працівниками школи флюорографічних обстежень. Усі педагогічні працівники та технічний персонал за результатами медогляду допущені до роботи.

Організація харчування

На протязі 2016/2017 навчального року в школі-інтернаті харчувалися усі діти, крім тих, хто знаходиться на індивідуальному навчанні.
Уся необхідна документація по харчоблоку в наявності: журнал бракеражу готової та сирої продукції, журнал закладки, виробничий журнал, журнал реєстрації температурного режиму холодильного обладнання, журнал виконання норм харчування.
Меню складається на підставі двухтижневого меню, ведеться накопичувальна відомість. В наявності картотека технологічних карток. Закладка продуктів ведеться згідно з картотекою блюд. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування (результати надаються доуправління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації). Питний режим дотримується.В кімнатах облаштовані питні куточки.
Вартість харчування в середньому становила в 2017 році - 65,00 грн. на день
В їдальні кожного дня вивішувалося меню, написане медсестрою та затверджене директором. Холодильне та технологічне обладнання знаходиться у робочому стані. Санітарний стан харчоблоку задовільний. Продукти харчування зберігаються та використовуються згідно із санітарними нормами. Кухонний інвентар та посуд промарковані, у достатній кількості.

Директор Лесик С.М.
Категорія: Загальні відомості | Додав: svetlanalesik2014 (04.01.2018)
Переглядів: 430
Пошук

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz