П`ятниця, 14.06.2024, 23:58
Вітаю Вас Гість | RSS

КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Статут УАКП

Статут УАКП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Українська Асоціація корекційних педагогів» (далі - Асоціація) є добровільною неприбутковою всеукраїнською організацією, створеною громадянами України на основі єдності їх професійних інтересів.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.3. Асоціація створена на невизначений термін і статус юридичної особи вона набуває з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
1.4. Асоціація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються Радою Асоціації.
1.5. Асоціація може використовувати власну символіку та атрибутику. Зразки символіки та атрибутики Асоціації затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6. Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством України, а також цим Статутом.
1.7. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.
1.8. Асоціація має таку назву:
1.8.1. Повна: «Українська Асоціація корекційних педагогів»;
1.8.2. Скорочена: українською мовою: “УАКП”.
1.8.3. Анлійською мовою: «Ukrainian Association of Special Pedagogues» (UASP);
1.9. Асоціація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах та символіці.
1.10. Місцезнаходження Асоціації: Україна, м. Київ, вул. Тургенівська 8/14.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Основна мета Асоціації – захист фахових, економічних, соціальних, культурних та інших прав та інтересів своїх членів.
Асоціація сприяє професійному розвитку корекційних педагогів, фахівців, які працюють в сфері освіти, соціального захисту, представництва інтересів осіб із інтелектуальною недостатністю; підвищенню якості корекційно-педагогічних, психологічних та соціальних послуг закладів, установ та організацій для осіб із інтелектуальною недостатністю, а також якості підготовки зазначених фахівців..

2.2 Головними завданнями Асоціації є :
2.2.1. сприяння взаємодії між закладами освіти, недержавними організаціями та суспільством, налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями /у тому числі закордонними та міжнародними/, а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;
2.2.2. розробка інноваційних проектів, впровадження позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи в сфері корекційної педагогіки, сприяння його максимальному поширенню;
2.2.3. участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів до підготовки корекційних педагогів, а також системи надання соціальної допомоги людям з інтелектуальною недостатністю;
2.2.4. сприяння у підготовці кадрів для державних, муніципальних, громадських та інших організацій, що працюють у зазначеній сфері,
2.2.5. сприяння підвищенню якості надання корекційно-педагогічної та психологічної допомоги особам з інтелектуальною недостатністю;
2.2.6. сприяння формуванню та удосконаленню нормативно-правової бази у зазначеній сфері;
2.2.7. сприяння формуванню єдиного інформаційного простору у зазначеній сфері;
2.2.8. здійснення представницьких функцій для захисту інтересів членів Асоціації, розширення можливостей їх освітньої та професійної діяльності;
2.2.9. ініціювання та участь у виконанні досліджень щодо ефективності підготовки корекційних педагогів у зазначеній сфері;
2.2.10. популяризація професії корекційного педагога та психолога.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому законом порядку:
2.3.1. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
2.3.2. самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій.
2.3.3. залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян для використання з метою виконання статутних завдань;
2.3.4. виступає ініціатором та організовує проведення соціальних, соціологічних, психологічних, педагогічних, медичних та інших досліджень з метою вивчення різних аспектів корекційно-педагогічної роботи у зазначеній сфері, а також інших досліджень, бере в них безпосередню участь та доводить результати до відома державних та недержавних організацій, а також громадськості;
2.3.5. бере участь у створенні та вдосконаленні інформаційно-методичної бази з різних аспектів професійної діяльності корекційного педагога;
2.3.6. ініціює та здійснює окремі акції, проекти та програми, спрямовані на обмін інформацією в сфері професійної діяльності корекційного педагога;
2.3.7. ініціює та бере участь у проведенні навчальних заходів – семінарів, тренінгів, навчальних модулів, циклів лекцій тощо, спрямованих на підвищення кваліфікації, здобуття вищого рівня професійної майстерності, набуття базових знань або окремих навичок для фахівців, студентів, менеджерів та практичних працівників в сфері освіти та соціальної допомоги;
2.3.8. виступає з ініціативою щодо розробки та прийняття законодавчих та нормативних актів, поправок до них, що стосуються професійної діяльності корекційних педагогів, та бере безпосередню участь у їхній підготовці,
2.3.9. вносить пропозиції до органів влади та управління стосовно інтересів цільової групи,
2.3.10. здійснює представництво інтересів окремих фахівців, а також закладів та організацій, що працюють в сфері підготовки кадрів, надання послуг особам із інтелектуальною недостатністю,
2.3.11. організовує та проводить інформаційно-просвітницькі заходи серед населення (фахівців, студентів, родин, представників цільової групи, ЗМІ): круглі столи, громадські слухання, спеціальні тематичні тренінги, семінари, модульні курси, навчальні практики, цикли лекцій за участю фахівців;
2.3.12. бере участь в інформаційно-рекламних кампаніях із залученням ЗМІ з питань професійної діяльності корекційного педагога;
2.3.13. розповсюджує інформацію та пропагандує свої ідеї та цілі;
2.3.14. організовує конференції, конкурси, виставки, та інші акції з метою обміну та поширеням досвіду між фахівцями;
2.3.15. здійснює господарську та комерційну діяльність самостійно або спільно з державними органами, установами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, навчальними закладами, організаціями різних форм власності, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, спрямовану на розвиток Асоціації;
2.3.16. виступає в ролі засновника методичних, інформаційних, експертних, консалтингових та навчальних закладів і організацій, пов’язаних із розвитком Асоціації та вирішенням проблем, пов’язаних із професійною діяльністю корекційних педагогів,
2.3.18. бере участь у конкурсах, організованих органами виконавчої влади національного, регіонального та місцевого рівнів, щодо підготовки кадрів, організації професійної діяльності корекційного педагога,
2.3.19. при наявності відповідних коштів наймає на роботу штатних працівників;
2.3.20. сприяє у виданні науково-методичної літератури та матеріалів;
2.3.21. організовує міжнародний обмін інформацією, а також спеціалістами.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Засновники Асоціації є членами Асоціації.
3.2. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи:
3.2.1. корекційні педагоги, що працюють в сфері надання освітніх, соціальних послуг особам із інтелектуальною недостатністю;
3.2.2. науково-педагогічні працівники, що працюють в галузі корекційної педагогіки;
3.2.3. особи, які не є корекційними педагогами, але беруть участь в роботі Асоціації або працюють у сфері допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю.
2.2.4. членство в Асоціації здійснюється через участь у роботі її осередків.
3.3. Члени Асоціації мають право:
3.3.1.Брати участь в реалізації мети та завдань Асоціації;
3.3.2.Брати участь в управлінні справами Асоціації способами, передбаченими в Статуті, в т.ч. бути обраним до складу Ради Асоціації;
3.3.3.Користуватися інформаційною мережею Асоціації та всіма послугами, які надаються Асоціацією;
3.3.4.Звертатися до Асоціації із запитом про сприяння у захисті своїх прав;
3.3.5.Отримувати інформацію про діяльність Асоціації, знайомитися з поточним станом виконання програм та цілей Асоціації, програм Асоціації;
3.3.6.Вносити пропозиції з питань діяльності Асоціації і вимагати їх розгляду конференцією Асоціації;
3.3.7.Пропонувати пріоритетні та перспективні напрямки діяльності Асоціації;
3.3.8.Вийти з членів Асоціації.
3.4. Члени Асоціації зобов'язані:
3.4.1.Брати безпосередню участь у діяльності осередків Асоціації;
3.4.2.Виконувати доручення керівних органів Асоціації;
3.4.3.Дотримуватися вимог статуту Асоціації та рішень конференції, прийнятих в межах їх компетенції;
3.4.4.Сприяти діяльності Асоціації, утримуватися від дій, що можуть зашкодити діяльності Асоціації чи суперечать її цілям і завданням;
3.4.5.Своєчасно сплачувати членські внески.
3.5. Прийняття в члени Асоціації здійснює керівництво осередку Асоціації на підставі особистої письмової заяви фізичної особи.
3.6. Заява про прийом в члени Асоціації повинна містити:
прізвище, ім’я, по-батькові, інформацію про громадянство, інформацію про місце постійного проживання, рік народження, номер паспорта, письмове зобов’язання про виконання статутних обов’язків у випадку прийняття в члени Асоціації, інформацію про професійну діяльність;
При поданні заяви кандидату в члени Асоціації надається статут Асоціації для ознайомлення.
3.7. Кандидат, який подав заяву про членство в Асоціації, запрошується керівником осередку на засідання Ради осередку не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення засідання. У випадку неявки на засідання кандидата в члени Асоціації його заява не розглядається і вважається недійсною.
3.8. Кандидат у члени Асоціації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Радою.
3.9. Новоприйнятий член Асоціації зобов’язаний сплатити членський внесок. Розмір членського внеску визначається з урахуванням визначеного Радою Асоціації розміру річного членського внеску за поточний рік, пропорційно терміну перебування в Асоціації в році прийняття в члени Асоціації. Строки сплати такого членського внеску встановлюються Радою Асоціації.
3.10. Членство у Асоціації припиняється:
а) в разі добровільного виходу з Асоціації;
б) за рішенням Ради осередку Асоціації.
3.11. Член Асоціації вправі в будь-який час вийти зі складку членів Асоціації, подавши про це відповідну заяву особисто або поштою.
3.12. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за рішенням Ради осередку з наступних підстав:
а) проведення діяльності, що суперечить цілям, завданням або інтересам Асоціації;
б) порушення вимог цього Статуту.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ
4.1. Для здійснення своїх функцій Асоціація створює організаційну структуру, яка складається із:
4.1.1. Конференції Асоціації;
4.1.2. Ради Асоціації;
4.1.3. Президента Асоціації;
4.1.4. Віце-президентів Асоціації;
4.1.5. Виконавчого директора;
4.1.6. Виконавчого комітету;
4.1.7. Ревізійної комісії;
4.1.8. Опікунської Ради;
4.1.9. Місцевих осередків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
5.1. Вищий орган управління
5.1.1 Вищим органом управління Асоціації є Конференція членів Асоціації (далі – Конференція), участь у якій беруть члени Асоціації або їхні представники, що заснували її або вступили в Асоціацію після її державної реєстрації.
5.1.2. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на півріччя. Позачергова Конференція може бути скликана Радою Асоціації за власною ініціативою, або Президентом Асоціації на письмову вимогу контрольного органу Асоціації чи письмову вимогу не менш як 1/3 членів Асоціації у випадку, коли ініціатор скликання вважає, що Конференція повинна розглянути і вирішити питання, що має важливе значення для діяльності Асоціації.
5.1.3. Про скликання чергової чи позачергової Конференції повідомляють усіх членів Асоціації рекомендованим листом не пізніше як за 10 днів до дати початку роботи конференції.
5.1.4. Порядок денний Конференції визначає Рада Асоціації або ініціатор її скликання. Про доповнення до порядку денного чергової чи позачергової Конференції вправі прийняти рішення сама Конференція з ініціативи хоча б одного із членів Асоціації, або Президента чи керівника контрольного органу Асоціації, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів Асоціації (їх представників), що присутні на зборах.
Головуючий на конференції першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного Конференції, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Конференції.
5.1.5. Під час голосування на Конференції кожен член Асоціації має один голос. У Конференції мають право брати участь члени Асоціації: члени керівних органів, делегати від місцевих осередків.
5.1.6. Рішення Конференції, за винятком рішень про припинення діяльності Асоціації, внесення змін і доповнень до Статуту, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Асоціації (їх представників).
5.1.7. Рішення про припинення діяльності Асоціації та внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менш як двома третинами голосів членів Асоціації (їх представників), що присутні на Конференції.
5.1.8. До виключної компетенції Конференції відносяться:
• затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
• визначення основних напрямів діяльності Асоціації;
• затвердження благодійних та соціальних програм Асоціації;
• затвердження щорічного кошторису Асоціації, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звітів Перезидента Асоціації про результати виконання щорічного кошторису Асоціації;
• затвердження річних звітів Ради Асоціації;
• заслуховування звітів Ревізійної комісії щодо результатів контролю за цільовим використанням коштів і майна Асоціації, висновків Ревізійної комісії з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Асоціації;
• прийняття рішення про створення Асоціацією самостійно чи спільно з іншими юридичними та/або фізичними особами суб’єктів підприємницької діяльності чи інших юридичних осіб, про вступ Асоціації до складу існуючих суб’єктів підприємницької діяльності, визначення розмірів та форм внесків Асоціації до статутних фондів таких суб’єктів підприємницької діяльності, затвердження статутів одноособово створюваних Асоціацією суб’єктів підприємницької діяльності та погодження проектів установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності, створюваних за участю Асоціації;
• обрання та переобрання членів Ради Асоціації, Ревізійної комісії, Президента Асоціації;
• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Асоціації.
Загальна конференція Асоціації вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності Асоціації, за виключенням питань, що віднесені до контрольних функції Ревізійної комісії Асоціації.
5.1.9. Рішення Конференції оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол Конференції повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів з дати закінчення роботи Конференції і в 10-ти денний термін після закінчення роботи конференції розісланий в місцеві осередки, заклади та організації, які є членами Асоціації.
На першу вимогу члена Асоціації йому (його представникові) повинна бути надана можливість ознайомитися з протоколами Конференції за місцем знаходження Асоціації.

На Установчій конференції засновників обираються члени Ради Асоціації, Президент Асоціації, Віце-президенти, Виконавчий директор та члени Ревізійної комісії.
У подальшому порядок обрання та відкликання членів органів управління Асоціації регулюється положеннями даного Статуту.

5.2. Керівний орган Асоціації
5.2.1. Керівним органом Асоціації є Рада Асоціації, що обирається один раз на три роки під час проведення звітно-виборчої Конференції Асоціації з числа членів Асоціації. Рада Асоціації складається з Президента Асоціації, Віце-президентів та членів Ради і діє у період між Конференціями.
В Раді представлені регіони України, склад Ради не перевищує 27 членів. Рада Асоціації підзвітна Конференції та організовує виконання рішень Конференції.
Вищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації:
• здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Радою Асоціації.
• доповідає Раді про стан справ в Асоціації,
• головує на засіданнях Ради і керує її роботою,
• затверджує звіти Виконавчого директора Асоціації;
• відповідає перед Загальною конференцією членів Асоціації за дотримання Статуту та рішень Загальної конференції членів Асоціації;
• виявляє і подає на затвердження Загальної конференції членів Асоціації кандидатури членів Ради Асоціації;
• розробляє та пропонує перспективні плани розвитку Асоціації;
• представляє Асоціацію без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами і організаціями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями.;
• видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Асоціації та представництво її інтересів;
• приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення (приймає рішення про преміювання в межах затвердженого кошторису Асоціації) та стягнення;
• укладає та підписує від імені Асоціації договори (угоди, контракти), виступає розпорядником її коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, користується правом першого підпису на платіжних документах Асоціації;
• затверджує інструкції про посадові обов’язки працівників Асоціації;
Президент Асоціації обирається на цю посаду з числа членів Асоціації, черговою або позачерговою звітно-виборчою Конференцією терміном на три роки.
В разі відсутності Президента Асоціації його повноваження здійснює один із віце-президентів Асоціації.
Діяльність Віце-президентів регламентується функціональними обов’язками затвердженими Президентом Асоціації.
5.2.2. До компетенції Ради Асоціації відноситься:
• підготовка питань на розгляд Конференції та проектів їх рішень;
• підготовка щорічного кошторису Асоціації та звіту про його виконання;
• прийняття рішення про прийом на роботу та звільнення керівників структурних підрозділів Асоціації;
• затвердження положень структурних підрозділів Асоціації, що є юридичними особами;
• затвердження зразків печатки, штампу, Положення про символіку Асоціації, її опис та зображення;
• обрання адміністративно - виконавчого органу (Виконавчого комітету та Виконавчого директора);
• прийняття рішення про прийом в члени Асоціації та виключення з Асоціації;
• визначення розмірів та термінів оплати членських внесків;
• затвердження внутрішньої структури Асоціації,
• вирішення інших питань, що винесені на порядок денний засідання Ради Асоціації Президентом або не менш як двома членами Ради Асоціації.
5.2.3. Рішення Ради Асоціації приймається на її засіданнях, що скликаються Президентом по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку, та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Ради. Рішення Ради підписуються Президентом Асоціації та усіма членами Ради, що були присутні на засіданні. Якщо член Ради (в т.ч. Президент) відмовляється від підписання рішення Ради, про це робиться відмітка у рішенні, яка засвідчується підписами не менш як трьох членів Ради.
5.2.4. Члени керівного органу (крім Президента), не отримують заробітну плату за роботу в цьому органі. Документально підтверджені витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у правлінні, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Асоціації за рішенням Ради Асоціації.

5.3. Адміністративно-виконавчий орган
5.3.1. Адміністративно-виконавчим органом, що здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Асоціації є Виконавчий комітет Асоціації (далі - Виконком), який обирається Радою Асоціації з числа її членів терміном на три роки. Виконком складається з Президента Асоціації, Виконавчого директора та п’яти членів Виконкому з числа керівників місцевих осередків.
5.3.2. До компетенції Виконкому відноситься:
• виконання рішень Загальної конференції і Ради Асоціації;
• розробка та реалізація планів діяльності і програм Асоціації;
• реалізація стратегії Асоціації;
• здійснення поточного контролю за діяльністю осередків, відділень, філій та представництв Асоціації,
• розробка перспективних планів розвитку Асоціації.
5.3.3. Виконавчий директор:
• здійснює оперативне управління поточною діяльністю Асоціації в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
• представляє Асоціацію за дорученням Президента та Ради Асоціації;
• укладає та підписує від імені Асоціації господарські та за дорученням Президента та Ради Асоціації інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником її коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
• організовує виконання рішень Загальної конференції та Ради Асоціації;
• організовує процес документообігу безпосередньо як в Асоціації, так і її відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
• готує проведення засідань Ради та Загальної конференції Асоціації;
• за дорученням Президента або Ради Асоціації приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації;
• за дорученням Президента та Ради Асоціації затверджує інструкції про посадові обов’язки працівників Асоціації
• відкриває рахунки в установах банку;
• в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, котрі є обов’язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Асоціації;
• звітує про результати поточної діяльності Асоціації перед Радою Асоціації;
• вирішує iншi питання, що віднесені до його компетенції Статутом чи внутрішніми документами Асоціації.
5.3.4. Президент Асоціації і Виконавчий директор вправі відмовитися від виконання своїх обов’язків, або можуть бути звільнені відповідно до трудового законодавства України.
Члени керівного, виконавчого або контрольного органу вправі відмовитись від виконання своїх обов’язків, подавши відповідну заяву. Наступна Конференція приймає рішення про обрання члена керівного або контрольного органу, замість вибулого. Упродовж терміну відсутності керівника керівного, виконавчого або контрольного органу його обов’язки тимчасово виконує заступник до моменту обрання відсутнього керівника у відповідності до процедур, визначених цим Статутом.

5.4. Контролюючий орган Асоціації
5.4.1. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Конференцією в складі голови та не менше, ніж чотирьох членів Ревізійної комісії терміном на три роки. До складу Ревізійної комісії можуть входити представники громадськості, які не є членами Асоціації.
5.4.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Ради Асоціації, Президента Асоціації, Виконавчого директора, осередків, філій та представництв Асоціації, керівників структурних підрозділів Асоціації, а також за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що створені Асоціацією одноособово (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю).
Ревізійна комісія Асоціації контролює:
• дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Радою програм чи наданні благодійної допомоги в інших формах;
• витрачання коштів та майна Асоціації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Асоціації;
• ефективність використання майна Асоціації як самою Асоціацією, так і її осередками, філіями, представництвами чи заснованими одноособово Асоціацією суб’єктами підприємницької діяльності;
• відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;
• підготовку та доведення до відома Конференції результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
• складання та подання на розгляд та затвердження Загальної конференції висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Асоціації.
5.4.3. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її членів має право:
• безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об’єктами контролю;
• доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;
• участі в засіданнях Ради Асоціації, Виконкому чи робочих нарадах структурних підрозділів, осередків, філій, представництв Асоціації.
5.4.4. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
5.4.5 Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.
5.4.6 Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

5.5. Місцеві осередки:
5.5.1. Місцеві осередки є відокремленими структурними підрозділами Асоціації, що розміщені поза фактичним місцем її знаходження та проводять роботу на підставі своїх Положень, які не повинні суперечити Статуту Асоціації, приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Радою Асоціації.
5.5.2. Місцеві осередки не набувають прав юридичної особи та ведуть консолідований баланс з Асоціацією.
5.5.3. Голови місцевих осередків призначаються Радою Асоціації за поданням членів місцевого осередку на строк до 5 років.
5.5.4. Голови місцевих осередків Асоціації діють на підставі виданих їм довіреностей.
5.5.5. Місцеві осередки обирають делегатів на Конференції Асоціації.
5.5.6. З різних питань діяльності Асоціації та для більшої конкретизації компетенції тих чи інших органів управління Асоціації, Конференція Асоціації має право затверджувати відповідні Положення.

5.6. Опікунська Рада
5.6.1. Для налагодження зв’язків з громадськістю, з метою залучення до роботи Асоціації відомих політичних та громадських діячів України і світу в Асоціації може створюватися Опікунська рада з дорадчими функціями.
5.6.2. Опікунська рада здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових засідань.
5.6.3. У своїй діяльності опікунська рада Асоціації керується чинним законодавством України та Статутом Асоціації.
5.6.4. Члени Опікунської ради обираються Конференцією Асоціації на невизначений термін, за поданням Президента Асоціації. Членом Опікунської ради може бути обрано будь-якого громадянина який підтримує мету та завдання діяльності Асоціації та зобов’язується розповсюджувати інформацію про діяльність Асоціації для залучення відомих діячів культури та мистецтва, а також громадських та політичних діячів.
5.6.5. Голова Опікунської ради призначається Конференцією Асоціації за поданням Президента Асоціації на невизначений період часу.
5.6.6. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань здійснює залучення громадськості до роботи Асоціації, шляхом розповсюдження інформації, проведення конференцій, засідань та інших заходів.

6. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Робота по підбору штатних робітників в Асоціації ведеться Виконавчим директором, який готує штатний розклад і подає його на затвердження Виконавчого комітету Асоціації.
6.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракті між працівниками і Асоціацією укладаються (розриваються) Виконавчим директором Асоціації на підставі чинного трудового законодавства України.
6.4. На штатних працівників Асоціації розповсюджується чинне трудове законодавство.
6.5. Оплата та заохочення штатних робітників Асоціації здійснюється у відповідності до положення, яке затверджується Виконкомом Асоціації
6.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов’язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне страхування тощо) і додатковими, які обумовлюються в контракті працівника.
6.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником.
6.8. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Асоціацією розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

7. МАЙНО ТА КОШТИ. ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
7.1. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти, акції, інші цінні папери, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом
7.2. Кошти Асоціації формуються з:
• членських внесків членів Асоціації;
• добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі (в т.ч. і від нерезидентів);
• коштів та іншого майна, переданих Асоціації засновниками або державою;
• надходжень від проведення кампаній по збору благодійних масових заходів, лекцій, семінарів, екскурсій, виставок, лотерей;
• пасивних доходів;
• коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності та активів, переданих іншою неприбутковою організацією відповідного виду після її ліквідації;
• надходжень від господарської, виробничої та видавничої діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, що мають права юридичної особи;
• добровільних пожертв, дарунків, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних підприємств, установ та організацій і громадян;
Майно та кошти організації не можуть бути предметом застави. Асоціація не вправі виступати гарантом, поручителем, авалістом за зобов’язаннями третіх осіб.
7.3. Асоціація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебуває у власності Асоціації, що не суперечать статутним цілям та статусу Асоціації як неприбуткової організації та законодавству України.
7.4. Надходження Асоціації у вигляді пасивних доходів спрямовуються виключно на статутну діяльність і забезпечення господарської діяльності відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
7.5. Порядок використання майна та коштів Асоціації визначають її органи управління відповідно до повноважень, наданих їм цим Статутом.
Асоціація є неприбутковою організацією з моменту внесення її у відповідний реєстр органами державної податкової служби.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ
8.1. Асоціація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань, шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ та підприємств.
8.2. Асоціація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Асоціації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ
9.1. Асоціація у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.
9.2. Асоціація має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України та нормам міжнародного права.

10. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
10.1. Асоціація реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.
10.2. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.
10.3. Обліковий фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік Асоціації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.
10.4. Контроль за господарською діяльністю Асоціації здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Конференції Асоціації, яке приймається 2/3 голосів від делегованих на неї членів Асоціації.
11.2. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Асоціація повідомляє Міністерство юстиції України відповідно до чинного законодавства у 5-ти денний термін.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ
12.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації.
12.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Конференції Асоціації.
12.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації або рішенням суду.
12.4. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.
12.5. Ліквідація Асоціації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією або судом.
12.6. Конференцією або судом, що прийняли рішення про ліквідацію Асоціації, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, який не може бути менш 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію Асоціації у офіційній пресі, та яке публікується Ліквідаційною комісією в строк не більше 3-х днів з моменту її призначення.
12.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
12.8. Кошти та інше майно Асоціації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і після задоволення претензій кредиторів повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.
12.9. У випадку реорганізації Асоціації її права та обов’язки переходять до її правонаступника.

Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Copyright MyCorp © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz