Середа, 21.11.2018, 07:33
Вітаю Вас Гість | RSS

КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Доступ до публічної інформації

Головна » Статті » Загальні відомості

Статут закладу
С Т А Т У Т
комунального навчального закладу
«Житомирська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат»
Житомирської обласної ради

(нова редакція)

Комунальний навчальний заклад «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради (надалі – спецшкола-інтернат) заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і перебуває в управлінні Житомирської обласної ради (надалі – Орган управління майном).

СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження спецшколи-інтернату

1.1. Найменування спецшколи-інтернату:
повна назва: комунальний навчальний заклад «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради;
скорочена назва: КНЗ «Житомирська спецшкола-інтернат».
1.2. Місцезнаходження спецшколи-інтернату: 10014, м. Житомир, вул. Синельниківська,12.

СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності спецшколи-інтернату

2.1. Спецшкола-інтернат є неприбутковим закладом.
2.2. Головною метою спецшколи-інтернату є забезпечення реалізації права дітей із вадами розумового розвитку на здобуття загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексному поєднанні з корекційно-розвитковою роботою.
2.3. Головними завданнями спецшколи-інтернату є:
- забезпечення права дітей із вадами розумового розвитку на здобуття загальної середньої освіти;
- формування і розвиток соціально адаптованої особистості, розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців;
- здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки;
- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- надання в процесі навчання й виховання кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку вихованців;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина;
- здійснення соціально-педагогічного патронату;
- надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно - розвитковій роботі.
2.4. Структура спецшколи-інтернату:
I ступінь – підготовчий, 1-4 класи;
II ступінь – 5 -9-10 класи.
2.5. Спецшкола-інтернат може мати у своєму складі дошкільні групи.
2.6. На бажання батьків, діти, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку, можуть лише навчатись у спецшколі-інтернаті без проживання.
2.7. За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, спецшкола-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.
2.8. Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спецшколі-інтернаті можуть відкриватися окремі класи.
2.9. Для дітей 6(7) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших обставин, у спецшколі-інтернаті відкриваються підготовчі класи.
2.10. Для учнів спецшколи-інтернату, які за станом здоров'я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази відкриваються 10-ті класи з поглибленою професійною реабілітацією. Добір учнів до таких класів здійснюється згідно з рекомендаціями лікарів і шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з урахуванням побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).
2.11. Мережа класів та їх наповнюваність у спецшколі-інтернаті встановлюється власником відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 №128, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.03.02 за № 229/6517.
2.12. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у спецшколі-інтернаті діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:
- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного вихованця у динаміці;
- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;
- переведення учнів у наступний клас спецшколи-інтернату одного і того ж виду.
2.13. Комплектування спецшколи-інтернату учнями здійснюється управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Направлення дітей здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
2.14. Зарахування учнів до спецшколи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:
- направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- копії свідоцтва про народження дитини;
- висновку психолого-медико-педагогічної консультації;
- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
- індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
- довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (форма № 026/у); витяг з «Історії розвитку дитини» (форма № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.
Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866.
2.15. Документи, необхідні для зарахування дитини до спецшколи-інтернату, подаються особисто батьками, або особами, які їх замінюють.
2.16. Направлення дітей до спецшколи-інтернату здійснюється за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.
2.17. До спецшколи-інтернату для розумово відсталих дітей зараховуються розумово відсталі діти 6 (7) років та діти з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями:
легка розумова відсталість;
помірна розумова відсталість;
органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

Не зараховуються до спецшколи-інтернату для розумово відсталих дітей діти з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування;
з психічними захворюваннями, у яких, окрім розумової відсталості, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення;
з розумовою відсталістю або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами;
з розумовою відсталістю з частими денними або нічними судомними нападами;
з шизофренією із стійкими психопатичними розладами;
стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом;
різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;
із затримкою психічного розвитку, пов’язаною із залишковими явищами органічних уражень головного мозку або соціальною (педагогічною) занедбаністю.
2.18. До підготовчого класу спецшколи-інтернату за висновком обласної психолого медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.
2.19. До 1-го класу спецшколи-інтернату за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які здобули дошкільну освіту.
У разі, коли за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) спецшколи-інтернату розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.
2.20. При зарахуванні дітей до спецшколи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.
2.21. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) спецшколи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).
2.22. Режим роботи спецшколи-інтернату встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців і погоджується з управлінням освіти і науки облдержадміністрації і державною санітарно-епідеміологічною службою.
2.23. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці спецшколи-інтернату на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.
2.24. На клопотання батьків або осіб, що їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в спецшколі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.
Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в спецшколі-інтернаті оформляється наказом директора.
2.25. Відволікання учнів від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.
2.26. Утримання учнів (вихованців), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спецшколі-інтернаті здійснюється за рахунок держави.

2.27. Учні (вихованці) спецшколи-інтернату з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.
2.28. Учні (вихованці) спецшколи-інтернату забезпечуються предметами гардеробу, текстильної білизни та предметами першої потреби відповідно до Норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.03 №763, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.01.04 за № 27/8626.
Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні забезпечуються відповідно до встановлених норм.
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) спецшколи-інтернату здійснюється відповідно до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.12 №1427, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.13 за № 19/22551.
2.29. Після закінчення спецшколи-інтернату випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. У разі потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання в цьому закладі.
Вихованцям, які вибули зі спецшколи-інтернату з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.
2.30. Медичне обслуговування учнів (вихованців) спецшколи-інтернату здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу. У разі тимчасових вакансій посад медичних працівників окремих спеціальностей, медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих закладів охорони здоров’я за територіальним принципом.
2.31. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) спецшколи-інтернату, додержання у навчальному закладі вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на керівника закладу.
Харчування учнів (вихованців) у спецшколі-інтернаті здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 (зі змінами).
Організація харчування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.05 №242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.05 за № 661/10941.
2.32. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів, якістю харчування учнів (вихованців) покладається на медичний персонал спецшколи-інтернату, органи охорони здоров’я.
2.33. Науково-методичне забезпечення діяльності спецшколи-інтернату здійснюється відповідно до статті 42 Закону України «Про загальну середню освіту».
2.34. Навчально-виховний процес у спецшколі-інтернаті здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених закладом на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план спецшколи-інтернату затверджує управління освіти і науки облдержадміністрації.
2.35. Спецшкола-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
2.36. Навчально-виховний процес у спецшколі-інтернаті має корекційну спрямованість, яка полягає у подоланні порушень психофізичного розвитку, засвоєнні учнями (вихованцями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.
2.37. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень, переведення і випуск учнів (вихованців) спецшколи-інтернату здійснюються відповідно до законодавства.
2.38. Випускники спецшколи-інтернату отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, з урахуванням рекомендацій лікарів.
2.39. Мова навчання й виховання в спецшколі-інтернаті визначається відповідно до Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики».

СТАТТЯ 3. Юридичний статус спецшколи-інтернату

3.1. Спецшкола-інтернат є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи спецшкола-інтернат набуває з дня її державної реєстрації.
3.2. Спецшкола-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.08 №852, рішеннями обласної ради, положеннями по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, затвердженими рішеннями обласної ради, наказами управління освіти і науки облдержадміністрації та цим Статутом, який погоджується Органом управління майном та затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації.
3.3. З питань, віднесених чинним законодавством до повноважень управління освіти і науки облдержадміністрації, координацію діяльності спецшколи-інтернату здійснює вищезазначене управління.
3.4. Спецшкола-інтернат веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, штампи, фірмові бланки з власним найменуванням, ідентифікаційний код.
3.5. Спецшкола-інтернат несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
3.6. Спецшкола-інтернат не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.
3.7. Спецшкола-інтернат має право укладати договори (угоди), набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, виконувати обов'язки згідно з чинним законодавством, бути позивачем і відповідачем у судах.

СТАТТЯ 4. Майно і кошти спецшколи-інтернату

4.1. Майно спецшколи-інтернату становлять основні засоби, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі закладу.
Майно спецшколи-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за нею на праві оперативного управління.
Перелік майна, що закріплюється за спецшколою-інтернатом на праві оперативного управління, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.
Здійснюючи право оперативного управління, спецшкола-інтернат володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням Органу управління майном.
Спецшкола-інтернат не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за спецшколою-інтернатом на праві оперативного управління,
здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений обласною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, спецшкола-інтернат має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються:
- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – до обласного бюджету;
- за індивідуально визначене майно – на рахунок спецшколи-інтернату на поповнення обігових коштів.
4.2. Майно спецшколи-інтернату, що забезпечує її статутну діяльність, не може бути предметом застави.
4.3. Джерелами формування майна є:
- майно, передане спецшколі-інтернату Органом управління майном;
- кошти обласного бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
4.4. Спецшкола-інтернат, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
4.5. Збитки, завдані спецшколі-інтернату внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються за рішенням відповідного суду.

СТАТТЯ 5. Права та обов'язки спецшколи-інтернату

5.1. Права спецшколи-інтернату.
5.1.1. Спецшкола-інтернат здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
5.1.2. Спецшкола-інтернат для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- мати відокремлене майно, володіти, користуватися і розпоряджатися ним відповідно до законодавства та цього Статуту;
- одержувати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і видів їх діяльності відомості, необхідні для роботи;
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, для виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;
- самостійно здійснювати господарську та інші види діяльності, що не суперечать діючому законодавству України і сприяють вирішенню поставлених завдань;
- розвивати власну матеріальну базу;

- на добровільних засадах і за погодженням з Органом управління майном вступати в асоціації, об'єднання, необхідні для вдосконалення навчально-виховного процесу як в Україні, так і за її межами, на підставі угод;
- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних зобов’язань, яка не суперечить чинному законодавству.
5.2. Обов'язки спецшколи-інтернату.
5.2.1. Спецшкола-інтернат зобов'язана здійснювати бухгалтерський облік згідно з чинним законодавством. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність обліку та статистичної звітності, достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
5.2.2. Спецшкола-інтернат:
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
- забезпечує зберігання в належному стані переданого їй майна та раціональне використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів;
- здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;
- здійснює оплату праці працівників відповідно до умов, передбачених чинним законодавством;
- виконує норми, вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.3. Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу є учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні та інші працівники спецшколи-інтернату, батьки або особи, які їх замінюють.
5.2.4. Статус учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесу, їх права та обов'язки визначаються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 6. Управління спецшколою-інтернатом

6.1. Управління спецшколою-інтернатом від імені територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснює Орган управління майном у встановленому ним порядку.
6.2. Орган управління майном у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності спецшколи-інтернату.
6.3. Колегіальним контролюючим органом спецшколи-інтернату, що здійснює контроль за його діяльністю, є Наглядова рада.

6.4. Керівництво спецшколою-інтернатом здійснює її директор.
На посаду директора спецшколи-інтернату призначається особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», стаж педагогічної роботи у спеціальній школі-інтернаті не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.
Призначення директора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном та згідно з чинним законодавством, шляхом укладення з ним контракту. Умови праці та матеріального забезпечення директора передбачені контрактом.
По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності спецшколи-інтернату, і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення у контракт відповідних змін і доповнень.
6.5. Директор самостійно вирішує питання діяльності спецшколи-інтернату, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, обласної державної адміністрації.
6.6. Директор спецшколи-інтернату:
- діє на засадах єдиноначальності;
- погоджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штатний розпис спецшколи-інтернату, подає їх на затвердження в управління освіти і науки облдержадміністрації;
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів засобами індивідуальної корекції;
- згідно з чинним законодавством, вирішує виробничі, трудові, соціально-економічні проблеми членів трудового колективу школи-інтернату;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном спецшколи-інтернату, у тому числі її коштами (відчуження, списання, передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за спецшколою-інтернатом на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю школи-інтернату;
- забезпечує складення кошторису, подачу квартальної та річної звітностей;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання майна, а також майнового стану спецшколи-інтернату, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- відповідно до чинного законодавства, власного Статуту, кваліфікаційних характеристик, розробляє і затверджує посадові обов’язки працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу за погодженням із профспілковим комітетом;
- затверджує розклад занять, щоденний режим роботи працівників спецшколи-інтернату;
- встановлює надбавки та доплати, вирішує питання матеріального заохочення працівників спецшколи-інтернату у межах затвердженого фонду заробітної плати, накладає дисциплінарні стягнення у встановленому порядку;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
- діє від імені закладу, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє заклад в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах;
- виконує інші обов’язки.
6.7. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів обов'язкові для всіх підлеглих їм працівників.
6.8. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту спецшколи-інтернату і Положення про Наглядову раду, затвердженого Органом управління майном.
6.9. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення реалізації статутних завдань спецшколи-інтернату, підвищення ефективності управління, контроль за діяльністю директора.
6.10. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю спецшколи-інтернату з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, в межах повноважень, визначених Положенням про Наглядову раду, та здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.
6.11. Персональний склад Наглядової ради затверджується у порядку, встановленому Органом управління майном.
6.12. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності спецшколи-інтернату, приймаються адміністрацією закладу за участі трудового колективу і відображаються у колективному договорі.
Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику спецшколи-інтернату, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.13. Постійно діючим колегіальним органом управління спецшколою-інтернатом є педагогічна рада, яку очолює директор.
6.14. У склад педагогічної ради входять педагогічні, медичні працівники спецшколи-інтернату. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із

правом дорадчого голосу представники органів управління освіти, підприємств, установ, організацій, батьки або особи, що їх замінюють.
6.15. Органом громадського самоврядування спецшколи-інтернату є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу у рік.
6.16. У період між загальними зборами діє рада спецшколи-інтернату.
6.17. У спецшколі-інтернаті створюються і діють, відповідно до затверджених положень, піклувальна рада, методичні об’єднання, учнівський комітет, батьківський комітет та інші об’єднання (за потреби).
6.18. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності спецшколи-інтернату в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. Фінансово-господарська діяльність спецшколи-інтернату

7.1. Фінансування спецшколи-інтернату здійснюється з обласного бюджету.
Додатковими джерелами фінансування спецшколи-інтернату можуть бути інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.
7.2. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету і штатний розпис закладу затверджуються начальником управління освіти і науки облдержадміністрації.
7.3. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетного Кодексу України та інших нормативно-правових актів України, спецшкола-інтернат складає затверджені форми звітності та подає їх до відповідних органів.
7.4. Спецшкола-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямками діяльності.
7.5. Спецшкола-інтернат має приміщення та обладнання для організації навчально-виховного процесу, корекційно-відновлювальної роботи, реабілітаційних заходів, проживання вихованців, проведення позакласних заходів.
7.6. Спецшкола-інтернат забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та господарських потреб.
7.7. Спецшкола-інтернат може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 796.
7.8. Аудит діяльності спецшколи-інтернату здійснюється згідно з чинним законодавством.
7.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

СТАТТЯ 8. Припинення спецшколи-інтернату

8.1. Спецшкола-інтернат припиняє свою діяльність у результаті передачі всього свого майна, прав, обов'язків, активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) – за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – за рішенням суду.
8.2. Ліквідація спецшколи-інтернату здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню спецшколою-інтернатом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно спецшколи-інтернату, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.
8.4. За умови припинення діяльності спецшколи-інтернату, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
8.5. За умови припинення діяльності спецшколи-інтернату, печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
8.6. Спецшкола-інтернат вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення у Єдиний державний реєстр України запису про її припинення.
8.7. Майно спецшколи-інтернату, що залишилося після розрахунків із бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків із кредиторами, використовується згідно з рішенням Органу управління майном.

СТАТТЯ 9. Заключні положення

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
9.2. Цей Статут, а також всі зміни і доповнення до нього затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації за попереднім погодженням з Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством.
9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Перший заступник
голови обласної ради С.М. Крамаренко
Категорія: Загальні відомості | Додав: svetlanalesik2014 (03.12.2017)
Переглядів: 80
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz